Svoju činnosť sústreďujem na fotografovanie a všestrannú prácu s fotografiami počnúc základnou retušou až po vektorovú grafiku.

Verím, že moje skúsenosti povedú k Vašej spokojnosti!

obrázok
obrázok

home |  fotografovanie |  rezervácia |  cenník |  kontakt
© 2011 graphic design by IWETH, programming by Angelo Design Studio